Convocatorias extraordinarias de bolsa de interinos en Aragón y Cataluña

5

CATALUÑA

El director general de Professorat i Personal Docent convoca els concursos
de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí
docent. La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, en les dates
que aquesta determini, i els participants poden presentar les sol·licituds
i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol
moment.

La llista d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a
cadadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de
cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests
dies siguin inhàbils a la seu d’un dels serveis territorials, el termini
s’entén prorrogat al dia hàbil següent.

Les especialitats convocades pels serveis territorials a partir de l’1
d’abril de 2019 que, de forma excepcional, admeten la participació
condicionada a l’obtenció del requisits de Formació pedagògica i didàctica
són les següents:

507 – Informàtica

627 – Sistemes i aplicacions informàtiques

133 – Alemany EOI

192 – Francès EOI

193 – Anglès EOI

Les especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats
en cadascun dels serveis territorials, es poden consultar accedint a l’

aplicació

.

ARAGÓN

Ampliación Lista ARAGONÉS

La presente convocatoria tiene por objeto iniciar el
procedimiento de ampliación de la lista de espera de maestros
interinos con perfil de Lengua Aragonesa, en el ámbito de
gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La
solicitud se presentará de forma telemática a través de la
plataforma PADDOC siguiendo el siguiente enlace:
El plazo para presentar solicitudes se abre desde las
9h del martes 2 de abril hasta las 14h del miércoles 17
de abril.