GALICIA: apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de Fundamentos de Composición e Óboe.

42

ANUNCIO do 4 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de Fundamentos de Composición (594412) e Óboe (594419).