Galicia: apertura extraordinaria de bolsa de profesores de Matemáticas

5

Resolución do 19 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas
de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de
profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006).

O prazo para a presentación de solicitudes será o comprendido entre o
20/04/2018 e o 26/04/2018, ambos incluídos.


Resolución do 19 de abril de 2018


Listas de substitucións